Softwarepakketten.nl

Zoeken op deze website

Zoeken naar [ loon ]

Web pagina's met [ loon ]

Pakketsoort Practice management software

Pakketsoort Project- en werkorderadministratie

Pakketsoort Salarissoftware en HRM

Pakketsoort Uren-, Tijdregistratie en Declaraties

Web pagina onderdelen met [ loon ]

Werkkostenregeling (WKR)

Softwarepakketten met [ loon ]

Pakket Leverancier
Easylon/ELSA
Complete loon- en salarissoftware
Easylon Loon & Salaris Easylon Loon & Salaris
CashLonen
Loon- en salarisadministratie
Cash Software b.v. Cash Software b.v.
LoonBasis en LoonPro
Het meest verkochte salarispakket van Nederland.
Loon Salarissoftware (voorheen RoosRoos) Loon Salarissoftware (voorheen RoosRoos)
Loon & Salaris
Loon- en Salarisverwerking in eigen beheer/ in serviceverwerking. Eenmalig uren invoeren, geïntegreerd met uw overige bedrijfsprocessen. U blijft op de hoogte van alle wetswijzigingen en aanpassingen.
Kraan Bouwcomputing b.v.
PayMaster en PersMaster
Loon-, salarisadm. en HRM in eigen beheer
Centric IT Solutions (Bouw)
Nedsoft Urenregistratie
Registreer, declareer overzichtelijk gewerkt uren
Nedsoft
Pensioenverdeling na echtscheiding
Wet Verevening Pensioenrechten
Koolwijk Cijfers +
Hatasal
Compleet loon en salarispakket.
Hatacom Software
Delta HRP
Salarisadministratie- en HRM software
BCS HRM & Saladministratie
Echtscheidingsprogramma
Module
Akkermans & Partners Software
Payroll
Loon- en salarisadministratie
Infor (Veenendaal) BV
Trendanalyse & Benchmarking Unit4 Salaris
Trendanalyse & Benchmarking
GearSoft BV
Elsevier Loon Programma
Loonaangifte- en berekeningsprogramma.
Reed Business bv
Sdu Salaris Office
Loon en salarisprogramma
Sdu Uitgevers
Digitale nota via de bank
Facturen en andere zaken voor particulieren en MKB klanten
Bluem

Artikelen op deze website over [ loon ]

Switchen van boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: vendor lock-in en dataportabiliteit (28-01-2019)
Gericht op standaard boekhoudsoftware, salarissoftware en fiscale aangifte software is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om te switchen van het ene naar het ander softwarepakket met behoud van gegevens. Dit heeft eveneens geleid tot een uitgewerkt voorstel gericht op de exit strategie van boekhoudsoftware.

Gids Salaris- en HRM-software 2018/2019 (03-11-2018)
Met de "Gids Salaris- en HRM-software" biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. In de gids zijn ruim 40 toepassingen in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse en Beveiliging van persoonsgegevens en de AVG.

Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL (13-11-2015)
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.

Softwareontwikkelende organisaties laten fiscaal voordeel liggen (19-04-2010)
Via de WBSO kunnen softwareontwikkelende organisaties fiscale aftrek krijgen op de loonkosten van personeel dat zich bezig houdt met softwareontwikkeling. Om in aanmerking te komen is het van belang dat er sprake is van ontwikkeling van technische nieuwe programmatuur. Dit hoeft niet nieuw te zijn voor uw branche of voor de wereld; het moet vernieuwend zijn voor u als organisatie.

Salarisverwerking via internet in opmars (31-08-2007)
Dat steeds meer diensten via internet worden aangeboden zal niemand ontgaan zijn. Salarisverwerking via internet blijft hierbij niet achter.

Problemen bij Belastingdienst en UWV: softwareleveranciers de dupe (25-07-2007)
De uitwisseling van (loonheffings)gegevens tussen Belastingdienst en UWV werkt niet goed. Niet alle aangeleverde gegevens blijken meer beschikbaar in originele vorm. Bij het UWV blijken gegevens overschreven en door elkaar gehaald. En bij de belastingdienst zijn de loonaangiften niet bewaard. Ruim 30 leveranciers van salarissystemen moeten herstelsoftware schrijven.

Internetboekhouden voor de MKB Adviseur (30-05-2007)
MKB Adviseurs hebben inmiddels ingezet op online dienstverlening. Bij online dienstverlening gaat het niet alleen om het registreren en raadplegen van financiele boekingen door clienten (zeg maar internetboekhouden).

Salarissoftware, prijzenoorlog onder de aanbieders: shoppen loont (27-04-2007)
Wij hebben een overzicht voor u samengesteld met het actuele aanbod van standaard loon- en salarissoftware. Als het gaat om het in kaart brengen van beschikbare functies en eigenschappen blijken leveranciers over het algemeen graag bereid hieraan mee te werken. Anders is het als we vragen naar de prijsstelling van de software.

Gratis leidraad voor het beoordelen van administratieve software (31-03-2007)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een gratis leidraad beschikbaar met als titel: "Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software". Het betreft een eerst uitgave waar de onderdelen "financiele administratie" en "loon- en salarisadministratie" zijn uitgewerkt.

Marktanalyse: HRM software 2006 (28-12-2006)
Met bijbehorende eigenschappen, zoals: personeelsdossier, sollicitaties, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel, personeelsbeoordeling, opleiding en ervaring, functieprofilering en matching, personeelsrooster, urenregistratie, verlofregistratie, ziekteverzuim, salarisadministratie, koppeling Office toepassingen, koppeling andere administraties, en het gebruik van internet.

 Naar (alle) artikelen met [ loon ]...

White papers op deze website over [ loon ]

Rapportage Unit4 Personeel & Salaris: dashboard, wkr en managementinformatie (25-10-2015)
De module "Rapportage Unit4 Personeel & Salaris" van GearSoft is ontwikkeld in samenwerking met een aantal accountantskantoren die zich allemaal herkenden in het groot aantal handmatige handelingen die jaarlijks moeten worden verricht om de informatie te verzamelen vanuit de salarisadministratie ten behoeve van de samenstelpraktijk.

Blogs op deze website over [ loon ]

Digitale gegevensuitwisseling fiscus stopt bij de grens (14-02-2011)
In het Dagblad van het Noorden las ik begin februari een artikel met de titel: Fiscus wil af van papier. Het artikel doelt op de aangifte Inkomstenbelasting (IB). In het artikel staat onder andere dat de Belastingdienst conservatieve invullers wil stimuleren over te stappen op de computer en dat ondernemers vanaf dit jaar alleen nog maar digitaal aangifte kunnen doen.

Begrippen met [ loon ]

Payroll

Payroll staat voor Salaris- en loonadministratie. Met als belangrijkste functie het berekenen (bruto-netto en/of netto-bruto) van in te houden (belasting- sociale verzekeringspremies) en netto uit te betalen loon aan werknemers per verloningsperiode. Payroll kan verder een schat aan managementinformatie opleveren, zoals inzicht in de bruto- en netto loonkosten voor een organisaties en/of afdeling daarbinnen. Steeds vaker biedt software voor het voeren van de salaris- en loonadministratie ook functies voor personeelsbeheer, oftewel Human Resource Management (HRM). Het gaat bij dit laatste om functies op het gebied van personeelsbeheer, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, employee benefits, competentiemanagement (personeelsbeoordeling), functieprofilering en -matching, carrière en loopbaanplanning, verzuimregistratie, verlofregistratie, personeelsplanning, wagenparkbeheer, subsidie, workflow en employee self service.
Meer informatie over salaris- en HRM-software...

Salarissoftware

Hieronder verstaan we software waarmee minimaal een loon- en salarisadministratie gevoerd kan worden.

De "Gids Salaris- en HRM-software" biedt inzicht in toepassingen op het gebied van salarissoftware en HRM-software. Met inzicht in: 
- Zelfstandige salarissoftware;
- Geïntegreerde salaris- en HRM-software;
- Zelfstandige HRM-software;
- Toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.
Naar opvragen gratis Gids Salaris- en HRM-software...

WIKI's met [ loon ]

Boekhoudpakketten selectie checklist Data-analyses voor audits

Bij het doen van een BTW-aangifte (in de meeste gevallen per kwartaal of per maand) en het opstellen van de jaarcijfers voor de jaarrekening, Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) of Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) is het van belang te controleren of de boekhouding geheel op orde is. En natuurlijk is dit laatste ook voor de ondernemer zelf van belang. Het is natuurlijk mogelijk (en voor grotere organisaties zelfs verplicht) om de boekhouding te laten controleren door een administratie- of accountantskantoor. Maar goede boekhoudsoftware heeft ingebouwde controles op het gebied van data-analyse en audits die deze laatste controle kan vereenvoudigen. 

Boekhoudpakketten selectie checklist functies en eigenschappen

BIj de selectie van standaard boekhoudsoftware is het als eerste van belang na te gaan welke boekhoudfuncties zijn gewenst. Grootboek, debiteuren en crediteuren ligt wellicht voor de hand. Maar is er al gedacht aan budgetten, afschrijvingen en facturering. En bijvoorbeeld een verplichtingenadministratie of het voeren van de werkkostenregeling. En bij grote administraties moet al snel gedacht worden aan rekening courant en consolidatie. Naast functionaliteit zijn een aantal algemene eigenschappen van belang. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het voeren van meerdere administraties en een wizard bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Ook moet gedacht worden aan functionaliteit in relatie tot algemene basisgegevens, zoals de mogelijkheid om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens. Verder zijn boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB met name gericht op het direct te kunnen starten (rekeningschema en andere basisgegevens zijn dan al aanwezig) zonder consultancy of uitgebreide opleiding. Terwijl bij boekhoudsoftware voor grote organisaties consultancy en het inrichten van de administratie vaak het leeuwendeel van de kosten vormt. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de selectie van boekhoudsoftware.

Boekhoudpakketten selectie checklist registreren en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Boekhoudpakketten selectie checklist workflow functies

Workflow Management (WFM) regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers (Human task support). Dit kan ook betrekking hebben op functies binnen boekhoudsoftware. Denk aan een workflow voor het beoordelen en goedkeuren van inkoopfacturen. Of een workflow, waarbij een accountants- of administratiekantoor samenwerkt met een ondernemer om een BTW-aangifte op te stellen, goed te keuren en in te zenden aan de Belastingdienst.

Het decimaal rekeningstelsel

Het (decimale) rekeningschema in Nederland is onderverdeel in 10 rubrieken (0 t/m 9) die ook weer onderverdeeld kunnen worden in subgroepen. Gericht op de MKB ondernemer wordt over het algemeen gewerkt met een 4-cijferig rekeningschema, waarbij de eerste positie de rubriek aangeeft. De rubrieken 0, 1, 2, 3 en 7 zijn (meestal) balansrekeningen. De overige rubrieken (4, 5, 6, 8 en 9) zijn dan resultatenrekeningen, ook wel winst- verliesrekeningen (W&V) genoemd. De indeling van het rekeningschema is op vrijwillige basis in Nederland. Wel zijn er voorschriften voor de indeling van de balans (en indien van toepassing) en resultaten rekening, zoals te publiceren bij de Kamer van koophandel. En de indeling van de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) en Vennootschapsbelasting (VPB) is standaard bepaald. 

Nieuwsberichten op deze website over [ loon ]

Switchen naar andere boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: in hoeverre is sprake van vendor lock-in? (30-11-2018)

Privacygevoelige loondata moet door nieuwe AVG-wet via Loonportal (16-05-2018)

Salarispakket LogiSal voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25-11-2017)

Nieuwe koppelingen en importfuncties voor e-Boekhouden (19-10-2017)

AEB Amsterdam werkt efficiënter met behulp van ISP-Invoice (05-09-2017)

Webwinkelfacturen koppelt webshops aan SnelStart API (28-07-2017)

Loon Salarissoftware is de tweede softwareleverancier die koppelt aan het nieuwe online boekhoudplatform van SnelStart (12-07-2017)

Al 10 miljoen aangiften met de Loon AangifteService (LAS) (04-05-2017)

Kentico in Gartners Magic Quadrant voor Horizontal Portals 2016 (25-10-2016)

Nmbrs® maakt de digitale salarisstrook interactief (01-06-2015)

 Naar (alle) nieuwsberichten met [ loon ]...

Opnieuw zoeken


Onerzoeksbureau GBNED