Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA
E-boekhouden

Zoeken op deze website

Zoeken naar [ loon ]

Web pagina's met [ loon ]

Pakketsoort Project- en werkorderadministratie

Pakketsoort Salaris- en HRM-software

Pakketsoort Uren-, Tijdregistratie en Declaraties

Pakketsoort Portaaltoepassingen

Web pagina onderdelen met [ loon ]

CFO software landscape

Werkkostenregeling (WKR)

Softwarepakketten met [ loon ]

Pakket Leverancier
LoonBasis en LoonPro
Het meest verkochte salarispakket van Nederland.
Loon Salarissoftware BV Loon Salarissoftware BV

Payroll
Loon- en salarisadministratie
Kennys B.V. Kennys B.V.

Easylon/ELSA
Complete loon- en salarissoftware
Easylon Loon & Salaris Easylon Loon & Salaris

CashLonen
Loon- en salarisadministratie
Cash Software b.v. Cash Software b.v.

Delta HRP
Salarisadministratie- en HRM software
BCS B.V. BCS B.V.

Salarisadministratie bouw
Loon- en Salarisverwerking in eigen beheer/ in serviceverwerking. Eenmalig uren invoeren, geïntegreerd met uw overige bedrijfsprocessen. U blijft op de hoogte van alle wetswijzigingen en aanpassingen
Kraan Bouwcomputing b.v.
Freepack
Volledige administratie voor de flexmarkt
Freepack Software BV
Officient HR-software
Webbased HR-software / personeelsadministratie
Officient
Sdu Salaris Office
Loon en salarisprogramma
Sdu Uitgevers
PilonWeb
Loon/HR, KPI, werknemers app en een planningsmodule
CSN B.V.
Exact Online Salaris en HR
Online loon-, salaris en personeelsadministratie
Exact Software Nederland B.V.

Artikelen op deze website over [ loon ]

Switchen van boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: vendor lock-in en dataportabiliteit (28-01-2019)
Gericht op standaard boekhoudsoftware, salarissoftware en fiscale aangifte software is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om te switchen van het ene naar het ander softwarepakket met behoud van gegevens. Dit heeft eveneens geleid tot een uitgewerkt voorstel gericht op de exit strategie van boekhoudsoftware.

Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL (13-11-2015)
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.

Salarisverwerking via internet in opmars (31-08-2007)
Dat steeds meer diensten via internet worden aangeboden zal niemand ontgaan zijn. Salarisverwerking via internet blijft hierbij niet achter.

Problemen bij Belastingdienst en UWV: softwareleveranciers de dupe (25-07-2007)
De uitwisseling van (loonheffings)gegevens tussen Belastingdienst en UWV werkt niet goed. Niet alle aangeleverde gegevens blijken meer beschikbaar in originele vorm. Bij het UWV blijken gegevens overschreven en door elkaar gehaald. En bij de belastingdienst zijn de loonaangiften niet bewaard. Ruim 30 leveranciers van salarissystemen moeten herstelsoftware schrijven.

Internetboekhouden voor de MKB Adviseur (30-05-2007)
MKB Adviseurs hebben inmiddels ingezet op online dienstverlening. Bij online dienstverlening gaat het niet alleen om het registreren en raadplegen van financiele boekingen door clienten (zeg maar internetboekhouden).

Salarissoftware, prijzenoorlog onder de aanbieders: shoppen loont (27-04-2007)
Wij hebben een overzicht voor u samengesteld met het actuele aanbod van standaard loon- en salarissoftware. Als het gaat om het in kaart brengen van beschikbare functies en eigenschappen blijken leveranciers over het algemeen graag bereid hieraan mee te werken. Anders is het als we vragen naar de prijsstelling van de software.

Marktanalyse: HRM software 2006 (28-12-2006)
Met bijbehorende eigenschappen, zoals: personeelsdossier, sollicitaties, arbeidsvoorwaarden, cafetariamodel, personeelsbeoordeling, opleiding en ervaring, functieprofilering en matching, personeelsrooster, urenregistratie, verlofregistratie, ziekteverzuim, salarisadministratie, koppeling Office toepassingen, koppeling andere administraties, en het gebruik van internet.

Marktanalyse: salarissoftware 2006 (28-12-2006)
In tegenstelling tot software voor bijvoorbeeld relatiebeheer en boekhouding zien we geen groei in het aanbod van salarissoftware. Al jaren is sprake van zo'n 40 oplossingen van een gelijknamig aantal aanbieders. Gezien de steeds complex wordende materie verwachten wij dat het aanbod van salarissoftware de komende jaren zelfs wat zal afnemen.

Interesse belastingdienst in kassasystemen (10-02-2006)
Wie niets automatiseert om een te grote transparantie voor de belastingdienst te vermijden komt van een koude kermis thuis.

White papers op deze website over [ loon ]

Rapportage Unit4 Personeel & Salaris: dashboard, wkr en managementinformatie (25-10-2015)
De module "Rapportage Unit4 Personeel & Salaris" van GearSoft is ontwikkeld in samenwerking met een aantal accountantskantoren die zich allemaal herkenden in het groot aantal handmatige handelingen die jaarlijks moeten worden verricht om de informatie te verzamelen vanuit de salarisadministratie ten behoeve van de samenstelpraktijk.

Blogs op deze website over [ loon ]

Boekhoudsoftware, werkkostenregeling (WKR) en RGS. welke RGS-codes gebruikt jouw onderneming (21-11-2021)
Met 130 codes voor alleen al de WKR kun je als administrateur behoorlijk de weg kwijtraken binnen het huidige Referentie Grootboekschema (RGS). Dat totaal ruim 4.500 rekeningcodes telt. En dat laatste is geen typefout! De WKR zelf is al complex. Wat valt onder vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, nihilwaardering, belast loon, enz. Maar het RGS doet daar nog een schepje bovenop.

De stand van zaken rondom het Referentie Grootboekschema voor de administrateur en controller (27-12-2020)
Nu RGS steeds meer gemeengoed wordt is het ten zeerste aan te bevelen aan administrateurs en controllers om te zorgen dat (grootboek)rekeningschema’s volledig zijn gekoppeld aan RGS. Steeds meer softwareleveranciers hebben RGS opgenomen als functie of module binnen hun boekhoudsoftware en daarmee het RGS-schema standaard beschikbaar in hun software om te koppelen aan rekeningschema’s.

Liquiditeitsplanning bieden: doet uw boekhoudpakket dat ook (06-04-2020)
Een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose kan een waardevol onderdeel zijn van uw boekhoudsoftware, mits opgebouwd uit de juiste onderdelen. Zo helpt een verplichtingenregistratie bij het opstellen van een echte liquiditeitsplanning.

Begrippen met [ loon ]

Payroll

Payroll staat voor Salaris- en loonadministratie. Met als belangrijkste functie het berekenen (bruto-netto en/of netto-bruto) van in te houden (belasting- sociale verzekeringspremies) en netto uit te betalen loon aan werknemers per verloningsperiode. Payroll kan verder een schat aan managementinformatie opleveren, zoals inzicht in de bruto- en netto loonkosten voor een organisaties en/of afdeling daarbinnen. Steeds vaker biedt software voor het voeren van de salaris- en loonadministratie ook functies voor personeelsbeheer, oftewel Human Resource Management (HRM). Het gaat bij dit laatste om functies op het gebied van personeelsbeheer, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, employee benefits, competentiemanagement (personeelsbeoordeling), functieprofilering en -matching, carrière en loopbaanplanning, verzuimregistratie, verlofregistratie, personeelsplanning, wagenparkbeheer, subsidie, workflow en employee self service.
Meer informatie over salaris- en HRM-software...

Salarissoftware

Hieronder verstaan we software waarmee minimaal een loon- en salarisadministratie gevoerd kan worden.

De "Gids Salaris- en HRM-software" biedt inzicht in toepassingen op het gebied van salarissoftware en HRM-software. Met inzicht in: 
- Zelfstandige salarissoftware;
- Geïntegreerde salaris- en HRM-software;
- Zelfstandige HRM-software;
- Toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.
Naar opvragen gratis Gids Salaris- en HRM-software...

WIKI's met [ loon ]

Boekhoudpakketten functies en eigenschappen

BIj de selectie van standaard boekhoudsoftware is het als eerste van belang na te gaan welke boekhoudfuncties zijn gewenst. Grootboek, debiteuren en crediteuren ligt wellicht voor de hand. Maar is er al gedacht aan budgetten, afschrijvingen en facturering. En bijvoorbeeld een verplichtingenadministratie of het voeren van de werkkostenregeling. En bij grote administraties moet al snel gedacht worden aan rekening courant en consolidatie. Naast functionaliteit zijn een aantal algemene eigenschappen van belang. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het voeren van meerdere administraties en een wizard bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Ook moet gedacht worden aan functionaliteit in relatie tot algemene basisgegevens, zoals de mogelijkheid om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens. Verder zijn boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB met name gericht op het direct te kunnen starten (rekeningschema en andere basisgegevens zijn dan al aanwezig) zonder consultancy of uitgebreide opleiding. Terwijl bij boekhoudsoftware voor grote organisaties consultancy en het inrichten van de administratie vaak het leeuwendeel van de kosten vormt. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de selectie van boekhoudsoftware.

Boekhoudpakketten vastleggen en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Boekhoudpakketten workflow functies

Workflow Management (WFM) regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers (Human task support). Dit kan ook betrekking hebben op functies binnen boekhoudsoftware. Denk aan een workflow voor het beoordelen en goedkeuren van inkoopfacturen. Of een workflow, waarbij een accountants- of administratiekantoor samenwerkt met een ondernemer om een BTW-aangifte op te stellen, goed te keuren en in te zenden aan de Belastingdienst.

Data-analyse auditfuncties salarissoftware

Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Het gaat om software waarmee gegevensgerichte analyses uitgevoerd worden.

Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy/auditing en medische analyses. In relatie tot salarissoftware komt hier data- analyse voor de auditfunctie aan de orde, zeg maar controle op de betrouwbaarheid van de salarisadministratie, en de rol die de XML Auditfile Salaris (XAS) hierbij kan spelen.

Data-analyses, audits en Boekhoudpakketten

Bij het doen van een BTW-aangifte (in de meeste gevallen per kwartaal of per maand) en het opstellen van de jaarcijfers voor de jaarrekening, Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) of Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) is het van belang te controleren of de boekhouding geheel op orde is. En natuurlijk is dit laatste ook voor de ondernemer zelf van belang. Het is natuurlijk mogelijk (en voor grotere organisaties zelfs verplicht) om de boekhouding te laten controleren door een administratie- of accountantskantoor. Maar goede boekhoudsoftware heeft ingebouwde controles op het gebied van data-analyse en audits die deze laatste controle kan vereenvoudigen. 

Functies salarissoftware

Functionaliteit op het gebied van salarissoftware is onderverdeeld naar: berekeningen (ondersteuning cao’s, salarisschalen en soorten van berekeningen), belastingfunctionaliteit (de vele regelingen die vanuit de Belastingdienst gelden en in belangrijke mate bepalend zijn voor de inhoudingen), WW-functionaliteit (gericht op de WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans - WAB - per 2020) en onder meer de werkkostenregeling.

Het decimaal rekeningstelsel

Het (decimale) rekeningschema in Nederland is onderverdeeld in 10 rubrieken (0 t/m 9) die ook weer onderverdeeld kunnen worden in subgroepen. Gericht op de MKB ondernemer wordt over het algemeen gewerkt met een 4-cijferig rekeningschema, waarbij de eerste positie de rubriek aangeeft. De rubrieken 0, 1, 2, 3 en 7 zijn (meestal) balansrekeningen. De overige rubrieken (4, 5, 6, 8 en 9) zijn dan resultatenrekeningen, ook wel winst- verliesrekeningen (W&V) genoemd. De indeling van het rekeningschema is op vrijwillige basis in Nederland. Wel zijn er voorschriften voor de indeling van de balans (en indien van toepassing) en resultaten rekening, zoals te publiceren bij de Kamer van koophandel. En de indeling van de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) en Vennootschapsbelasting (VPB) is standaard bepaald. 

Wat is ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning wordt gekenmerkt als één integraal systeem (ERP-systeem) voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Van verkoopofferte tot factuur en alles wat daar tussen zit. In de logistieke sector aangeduid van ‘zand tot klant’. Een van de meest onderscheidende kenmerken van een ERP-systeem is dat gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zo worden klantgegevens op één plaats geregistreerd in de database en door alle functies geraadpleegd. Het doorvoeren van mutaties (bijvoorbeeld adresmutaties) in meerdere systemen is dan niet meer nodig.

Nieuwsberichten op deze website over [ loon ]

Enorme groei in aantal online accorderingen en rapportages (09-11-2020)

7 vragen over de NOW: zo zit het en dit kun je er mee in AFAS (19-05-2020)

Intermediairs kunnen 40% van hun tijd besparen dankzij unieke propositie Unit4 Flex (12-03-2020)

Switchen naar andere boekhoud-, salaris- en fiscale aangiftesoftware: in hoeverre is sprake van vendor lock-in? (30-11-2018)

Privacygevoelige loondata moet door nieuwe AVG-wet via Loonportal (16-05-2018)

Salarispakket LogiSal voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25-11-2017)

Nieuwe koppelingen en importfuncties voor e-Boekhouden (19-10-2017)

AEB Amsterdam werkt efficiënter met behulp van ISP-Invoice (05-09-2017)

Webwinkelfacturen koppelt webshops aan SnelStart API (28-07-2017)

Loon Salarissoftware is de tweede softwareleverancier die koppelt aan het nieuwe online boekhoudplatform van SnelStart (12-07-2017)

 Naar (alle) nieuwsberichten met [ loon ]...

Opnieuw zoeken


Onerzoeksbureau GBNED